ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Dyrekcja

Dyrektor:
Jerzy Wrona

pokój: 220
tel. 41 347 04 71 wew. 14
e-mail: j.wrona@szdw.kielce.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji:
Dariusz Adamek

pokój: 208
tel. 41 347 04 71 wew. 14
e-mail: d.adamek@szdw.kielce.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej:
Maciej Grzeszczak

pokój: 224
tel. 41 347 04 71 wew. 14
e-mail: m.grzeszczak@szdw.kielce.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Zarządzania Pasem Drogowym
Monika Słoniewska

pokój: 220
tel. 41 347 04 71 wew. 14
e-mail: m.sloniewska@szdw.kielce.com.pl

Główny Księgowy:
Magdalena Wyporkiewicz

pokój: 226
tel. 41 347 04 71 wew. 14
e-mail: m.wyporkiewicz@szdw.kielce.com.pl