ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień oraz jego zmiany publikowane są na stronie internetowej BIP ŚZDW w Kielcach