ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Wykaz dróg zarządzanych przez ŚZDW Kielce

Poniżej zamieszczamy wykaz dróg wojewódzkich przebiegających na terenie województwa świętokrzyskiego, zawierający numerację oraz opis przebiegu dróg w zarządzie ŚZDW.

Wykaz dróg wojewódzkich

Sieć dróg wojewódzkich, która jest w zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach liczy 1050,798 km i jest na niej zlokalizowanych 160 obiektów mostowych oraz przepustów drogowych


Dane podano wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.