ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

ŚZDW w Kielcach

Dane teleadresowe ŚZDW w Kielcach

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

telefony centrala: (41) 347-04-71,80,81,90,91

www: http://www.szdw.kielce.com.pl
e-mail: szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl

Wydział Inżynierii Ruchu i Ewidencji Dróg
pokój: 109
telefony wewnętrzne: 72, 76

Naczelnik: Michał Trzebiński
pokój: 112
telefon wewnętrzny: 71
e-mail:m.trzebinski@szdw.kielce.com.pl

Wydział Dróg i Mostów
pokój: 104
telefony wewnętrzne: 53, 56

Naczelnik p. o. Sławomir Durło
pokój: 103
tel. 41 347 04 71 wew. 56
e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl

 

Wydział Środowiska, Zieleni i Odwodnienia
pokoje: 105, 107
telefony wewnętrzne: 30, 16

Naczelnik: Joanna Ramiączek
pokój: 201
telefon wewnętrzny: 30
e-mail: j.ramiaczek@szdw.kielce.com.pl

Wydział Realizacji Inwestycji
pokoje: 102, 106, 115
telefony wewnętrzne: 51, 54, 74

Naczelnik: Andrzej Kraiński
pokój: 118
telefon wewnętrzny: 23
e-mail: a.krainski@szdw.kielce.com.pl

Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji
pokój: 117
telefony wewnętrzne: 21, 17

Naczelnik: Leszek Śmigas
pokój: 101
telefon wewnętrzny: 50
e-mail: l.smigas@szdw.kielce.com.pl

Wydział Zamówień Publicznych
pokoje: 205, 206
telefony wewnętrzne: 24, 25
e-mail: zamowienia.publiczne@szdw.kielce.com.pl

Naczelnik: Marzena Adamczyk
pokój: 222
telefon wewnętrzny: 18
e-mail: m.adamczyk@szdw.kielce.com.pl

Wydział Nieruchomości i Geodezji
pokój: 108
telefon wewnętrzny: 73

Naczelnik: Szymon Czerwiec
pokój: 114
telefon wewnętrzny: 75
e-mail: s.czerwiec@szdw.kielce.com.pl

Biuro Prawne
pokój: 201
telefon wewnętrzny:

Koordynator: Radosław Gąska
pokój: 201
telefon wewnętrzny:

Wydział Finansowo – Księgowy
pokoje: 202, 203, 205
telefony wewnętrzne: 32, 33, 41

Naczelnik: Renata Koziołek
pokój: 204
telefon wewnętrzny: 35
e-mail: r.koziolek@szdw.kielce.com.pl

Wydział Planowania i Analiz
pokój: 119
telefon wewnętrzny: 79

Naczelnik: Dorota Kucewicz
pokój: 119
telefon wewnętrzny: 10
e-mail: d.kucewicz@szdw.kielce.com.pl

Wydział Administracji i Zaplecza
pokój: 231
telefon wewnętrzny: 26

Naczelnik: Edyta Kaleta
pokój: 225
telefon wewnętrzny: 27
e-mail: e.kaleta@szdw.kielce.com.pl

Wydział Uzgodnień
pokój: 108, 113, 114
telefon wewnętrzny: 34

Naczelnik: Elżbieta Mazurek
pokój: 108
telefon wewnętrzny: 73

Biuro Organizacji i Kadr
pokój: 221
telefon wewnętrzny: 28

Koordynator: Monika Wotlińska
pokój: 221
telefon wewnętrzny: 28

Biuro Badań i Technologii
pokój: 102
telefon wewnętrzny: 51
e-mail: j.mrugala@szdw.kielce.com.pl

Biuro Informatyki
pokój: 223
telefon wewnętrzny: 11
e-mail: m.matla@szdw.kielce.com.pl

Samodzielne stanowiska

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pokój: 111
telefon wewnętrzny: 78
e-mail: g.wieczorek@szdw.kielce.com.pl

Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
Rejon Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie
tel: (15) 864-41-13
e-mail: z.ziolek@szdw.kielce.com.pl