ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Komunikat zimowy

Aby zobaczyć aktualne informacje (stan nawierzchni, praca sprzętu) związane z akcją zimowego utrzymania kliknij łącze:

Komunikat zimowego utrzymania dróg.