ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

e-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie i nieodpłatnie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu sieci Internet.

Krzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) zlokalizowanej na platformie ePUAP, wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP oraz profilu zaufanego na ePUAP lub ceryfikatu kwalifikowanego, w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.
Konto można założyć rejestrując się na stronie: https://epuap.gov.pl

Adres ESP Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na platformie ePUAP:

/SZDWKielce/skrytka

Jak wysłać dokument elektroniczny do ŚZDW?

1. Kliknij link:

https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego

przekierowujący do właściwego formularza na ePUAP

2. Kliknij przycisk „Załatw sprawę”.
3. Zaloguj się klikając przycisk „Wybierz” (Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna)
4. Na kolejnej stronie kliknij „Profil zaufany”
5. Zaloguj się wykorzystując dane profilu zaufanego.
6. W polu Ustaw/zmień adresata wpisz „szdw” i zlisty wybierz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
7. Wypełnij pola Rodzaj pisma, Tytuł pisma. Wpisz czego dotyczy pismo.
8. Załącz treść pisma – kliknij na zielony znak „plus” następnie Wybierz załącznik i wskaż plik załącznika.

Można dodać kilka załączników
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 500 MB.

9. Kliknij Dalej a następnie Podpisz dokument wykorzystując Podpis zaufany lub certyfikat kwalifikowany.
10. Wyślij pismo.