ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Zimowe utrzymanie dróg ŚZDW

Telefon dyżurnego utrzymania zimowego w ŚZDW w Kielcach: 41 347 04 92

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich, którymi zarządza ŚZDW w Kielcach prowadzą Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie.
Rejony Dróg Wojewódzkich zadania zimowego utrzymania realizują poprzez siedem Obwodów Drogowych.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku
Zgórsko 124
26 – 052 Nowiny
telefon zimowy: 41 346 58 40

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 2 w Łopusznie
ul. Zakładowa 1
26 – 070 Łopuszno
telefon zimowy: 41 391 41 72

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 3 w Pińczowie
ul. Przemysłowa 3
28 – 400 Pińczów
telefon zimowy: 41 357 20 95

Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 4 w Staszowie
ul. Radzików 34
28 – 400 Staszów
telefon zimowy: 15 864 31 48

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 5 w Nowej Słupi
ul. Chełmowa 11
26 – 006 Nowa Słupia
telefon zimowy: 41 317 74 63

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 6 w Ćmielowie
Jastków 5
27 – 440 Ćmielów
telefon zimowy : 726 870 102

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 7 w Tempoczowie
Tempoczów Kolonia
28 – 530 Skalbmierz
telefon zimowy: 41 352 91 28

Poniżej znajdują się wszystkie informacje związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD) zarządzanych przez ŚZDW w Kielcach

Operat Zimowego Utrzymania Dróg 2023-2024