ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Utrudnienia

Utrudnienia w ruchu na drogach wojewódzkich

Tytuł DW 755 – obwodnica miejscowości Ćmielów
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite zamkniecie 
Przyczyna
utrudnienia
Uszkodzenie przepustu
Opis DW 755 uszkodzenie przepustu; objazd poprowadzony przez miejscowośc Ćmielów
Od dnia 11.07.2024
Do dnia do odwołania
Do pobrania Brak
Tytuł DW 755 i DW 777 
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite zamkniecie DW 755 na odcinku od skrzyżowania z DK 74m. Zawada do skrzyżowania DW 755 z DW 777 – nie dotyczy dojazdów do posesji, komunikacji publicznej.
Przyczyna
utrudnienia
Rozbudowa drogi DW 755 i DW 777 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 m. Zawada ( rondo) do m. Zawichost .
Opis DW 755 km ok. 23+084 do km 34+725 i DW 777 km 15+994 do km 18+405. Aktualnie prace prowadzone są na DW 755. Kolejno roboty będą realizowane na DW 777 gdzie ruch odbywał się będzie wahadłowo.
Od dnia 20.06.2024
Do dnia 31.12.2025
Do pobrania Plan objazdu
TytułDW 756 Nowa Słupia –  Dębniak
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite zamknięcie – nie dotyczy dojazdów do posesji, komunikacji zbiorowej i ciągników rolniczych
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
OpisDW 756 w km  21+144 do 21+434 oraz 23+625 do 24+230 ruch wahadłowy  sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną – dotyczy dojazdów do posesji, komunikacji zbiorowej i ciągników rolniczych
Od dnia16.10.2023
Do dnia31.12.2024
Do pobraniaPlan objazdu
Objazd nie dotyczy dojazdów do posesji, komunikacji zbiorowej i ciągników rolniczych.
TytułDW 744 Starachowice – Tychów stary
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite wyłączenie z ruchu – nie dotyczy komunikacji zbiorowej
Przyczyna
utrudnienia
Roboty związane z rozbudową drogi
OpisDW 744 od Tychowa Starego do km 35+185,75
Od dnia15.07.2024
Do dnialistopad 2024
Do pobraniaPlan objazdu Objazd nie dotyczy komunikacji zbiorowej
TytułDW 757 i DW 764 w miejscowości Staszów
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Budowa obwodnicy Staszowa
OpisDW 757 w km ok. 33+500 w miejscowości Staszów, ul. Opatowska oraz DW 764 w km ok. 53+900 w miejscowości Staszów, ul. Rakowska częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową Obwodnicy Staszowa – Etap II; ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlną
Od dniabrak
Do dnia31.08.2024
Do pobraniabrak
Tytuł Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 30 ton
Rodzaj utrudnienia Ograniczenie dopuszczalnego tonażu
Opis Z uwagi na aktualną nośność wiaduktu nad przejazdem kolejowym, zlokalizowanym w ciągu DW nr 763 relacji Chęciny – Morawica w m. Brzeziny. Ograniczenie tonażu nie dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych oraz komunikacji publicznej.
Od dnia brak
Do dnia Do odwołania
Do pobrania brak
TytułZakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton
Rodzaj utrudnieniaOgraniczenie dopuszczalnego tonażu
OpisDW 751 odc. Suchedniów – Bodzentyn
DW 764 odc. Staszów – Połaniec
W związku z Zarządzeniem Nr 53/22 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wydawania indywidualnych zezwoleń na niestosowanie się do znaku zakazu B-18 „12 t” na DW 764 Staszów – Połaniec. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, o możliwości uzyskania indywidualnych zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 12 ton przez drogę wojewódzką nr 764 określonych w załączonym regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
Od dniabrak
Do dniaDo odwołania
Do pobraniaWniosek indywidualne zezwolenie DW 764
Tytuł Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton
Rodzaj utrudnienia Ograniczenie dopuszczalnego tonażu
Opis DW 763 Chęciny – Morawica Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. DW 750 Ćmińsk – Barcza DW 756 odcinek Szydłów – Stopnica DW 758 odcinek Iwaniska – Klimontów DW 771 odcinek Wiślica – Strożyska
Od dnia brak
Do dnia Do odwołania
Do pobrania brak

 

TytułDW 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite wyłączenie z ruchu
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
Opis

W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 744 w Ostrowcu Świętokrzyskim informujemy, iż od 12.03.2024r. nastąpią zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Słowackiego, Denkowskiej, Okólnej. Zamknięty zostanie wlot ul. Słowackiego oraz ul. Okólnej od str. Al. 3 Maja. Ruch będzie się odbywał dwukierunkowo ul. Okólną i Denkowską. Otwarty zostanie wlot od ul. Denkowskiej przy połączeniu z ul. Radwana.
Przebudowa DW754 strona lewa od ul. Okólnej do ul. Jana Pawła II, zamknięty wlot lewy ul. Polnej otwarte skrzyżowanie ul. Radwana i Jana Pawła II. Zamknięte skrzyżowanie ul. Wardyńskiego i Głogowskiego objazd zgodnie z załączonym schematem Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Słowackiego, Denkowskiej, Okólnej i Al. 3 Maja (wprowadzone rondo)

Wykonawca zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” Informuje, że w dniach 8 – 13 lipca 2024 r. planowane będą utrudnienia dla kierujących pojazdami w związku z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na inwestycji.

Od dnia24.10.2022
Do dnia30.09.2024
Do pobraniaSchemat objazdu ul. OkólnaSchemat objazdu ul. PolnaSchemat objazdu ul. GłogowskiegoOrganizacja ruchu rondo przy DenkowskiejOrganizacja ruchu skrzyżowanie Słowackiego – Okólna
Tytuł DW 744 miejscowość Starachowice
Rodzaj utrudnienia Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 30 km/h
Przyczyna utrudnienia Przebudowa drogi
Opis DW 744 na odcinku od km 35+300 do km 35+600 w miejscowości Starachowice wprowadza się tymczasową organizację ruchu. Wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
Od dnia brak
Do dnia 31.08.2024
Do pobrania brak
Tytuł DW 753 miejscowość Baroszowiny
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną
Przyczyna
utrudnienia
Budowa chodnika
Opis DW 753 z powodu budowy chodnika wprowadza się tymczasową organizację ruchu. Wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
Od dnia brak
Do dnia lipiec 2024
Do pobrania brak