ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Utrudnienia

Utrudnienia w ruchu na drogach wojewódzkich

Tytuł DW 755 miejscowość Drygulec
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite zamknięcie
Przyczyna
utrudnienia
Remont przejazdu kolejowego
Opis DW 755 w km 14+600
Wyznaczono objazd:
– dla pojazdów powyżej 3,5 tony drogami krajowymi nr 9, 74, 79 przez miejscowość Opatów
– dla pojazdów poniżej 3,5 tony drogami powiatowymi 1563T, 1573T, 1557T przez miejscowość Wojciechowice
Od dnia 16.10.2023
Do dnia 13.11.2023
Do pobrania Plan objazdu
Tytuł DW 756 Nowa Słupia –  Dębniak
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite zamknięcie
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
Opis DW 756 w km  21+144 do 21+434 oraz 23+625 do 24+230
Od dnia 16.10.2023
Do dnia 16.10.2023
Do pobrania Plan objazdu
Objazd nie dotyczy dojazdów do posesji, komunikacji zbiorowej i ciągników rolniczych.
Tytuł DW 756 Nowa Słupia –  Dębniak
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
Opis DW 756 w km  21+144 do 21+434 oraz 23+625 do 24+230 ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną 
Od dnia 06.10.2023
Do dnia 22.10.2024
Do pobrania brak
Tytuł DW 744 Starachowice – Tychów stary
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
Opis DW 744 od km 35+300 do km 35+627 ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną 
Od dnia lipiec 2023
Do dnia 15.12.2023
Do pobrania brak
Tytuł DW 766 miejscowość Podłęże
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
Opis DW 766 w miejscowości Podłęże w km 21+610 ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną 
Od dnia 25.07.2023
Do dnia 22.12.2023
Do pobrania brak
TytułDW 757 miejscowość Białoborze
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
OpisDW 757 w miejscowości Białoborze od km 53+710 do km 54+700 ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną 
Od dnia27.06.2023
Do dnia11.11.2023
Do pobraniabrak
TytułDW 768 miejscowość Niegosławice
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
OpisDW 768 w miejscowości Niegosławice ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną 
Od dnia26.06.2023
Do dnia08.08.2023
Do pobraniabrak
TytułDW 746 – gr. województwa
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
OpisDW 746 – gr. województwa – Grabków, km 10+264 do km 11+000 ruch połówkowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną 
Od dnia26.06.2023
Do dnia17.08.2023
Do pobraniabrak
TytułDW 746 – gr. województwa
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
OpisDW 746 – gr. województwa – Grabków, km 6+425 do km 6+865 ruch połówkowy sterowany sygnalizacją świetlną
Od dniabrak
Do dnia27.06.2023
Do pobraniabrak
Tytuł DW 757 i DW 764 w miejscowości Staszów
Rodzaj utrudnienia Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna utrudnienia Budowa obwodnicy Staszowa
Opis DW 757 w km ok. 33+500 w miejscowości Staszów, ul. Opatowska oraz DW 764 w km ok. 53+900 w miejscowości Staszów, ul. Rakowska częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową Obwodnicy Staszowa – Etap II; ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlną
Od dnia brak
Do dnia 17.10.2023
Do pobrania brak
Tytuł DW 756 miejscowość Raków
Rodzaj utrudnienia Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna utrudnienia Budowa ciągu pieszo-rowerowego
Opis W 756 na odc. od km 40+902 do km 41+900 w miejscowości Raków, ul. Łagowska – częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 756; ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlną
Od dnia brak
Do dnia 17.11.2023
Do pobrania brak
Tytuł Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 30 ton
Rodzaj utrudnienia Ograniczenie dopuszczalnego tonażu
Opis Z uwagi na aktualną nośność wiaduktu nad przejazdem kolejowym, zlokalizowanym w ciągu DW nr 763 relacji Chęciny – Morawica w m. Brzeziny. Ograniczenie tonażu nie dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych oraz komunikacji publicznej.
Od dnia brak
Do dnia Do odwołania
Do pobrania brak
TytułZakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton
Rodzaj utrudnieniaOgraniczenie dopuszczalnego tonażu
OpisDW 751 odc. Suchedniów – Bodzentyn
DW 764 odc. Staszów – Połaniec
W związku z Zarządzeniem Nr 53/22 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wydawania indywidualnych zezwoleń na niestosowanie się do znaku zakazu B-18 „12 t” na DW 764 Staszów – Połaniec. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, o możliwości uzyskania indywidualnych zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 12 ton przez drogę wojewódzką nr 764 określonych w załączonym regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
Od dniabrak
Do dniaDo odwołania
Do pobraniaWniosek indywidualne zezwolenie DW 764
Tytuł Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton
Rodzaj utrudnienia Ograniczenie dopuszczalnego tonażu
Opis DW 763 Chęciny – Morawica Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. DW 750 Ćmińsk – Barcza DW 756 odcinek Szydłów – Stopnica DW 758 odcinek Iwaniska – Klimontów DW 771 odcinek Wiślica – Strożyska
Od dnia brak
Do dnia Do odwołania
Do pobrania brak
TytułDW 728 miejscowość Plenna
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite wyłączenie z ruchu
Przyczyna
utrudnienia
Rozbudowa drogi
OpisDW 728 m. Plenna – na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 728 do istniejącego mostu na rzece Kozówka.
Od dnia17.01.2023
Do dnia31.12.2023
Do pobraniaSchemat objazdu
Tytuł DW 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj
utrudnienia
Całkowite wyłączenie z ruchu
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
Opis Przebudowa DW754 strona lewa od ul. Okólnej do ul. Jana Pawła II, zamknięty wlot lewy ul. Polnej otwarte skrzyżowanie ul. Radwana i Jana Pawła II.
Zamknięte skrzyżowanie ul. Wardyńskiego i Głogowskiego objazd zgodnie z załączonym schematem
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Słowackiego, Denkowskiej, Okólnej i Al. 3 Maja (wprowadzone rondo)
Od dnia 24.10.2022
Do dnia 31.12.2023
Do pobrania Schemat objazdu ul. OkólnaSchemat objazdu ul. PolnaSchemat objazdu ul. Głogowskiego
TytułDW 744 miejscowość Starachowice
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 30 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
OpisDW 744 na odcinku od km 35+300 do km 35+600 w miejscowości Starachowice wprowadza się tymczasową organizację ruchu. Wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
Od dniabrak
Do dnia30.11.2023
Do pobraniabrak
TytułDW 751 miejscowość Suchedniów
Rodzaj
utrudnienia
Częściowe zajęcie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Przyczyna
utrudnienia
Przebudowa drogi
OpisDW 751 m. Suchedniów od km 0+000 do km 6+530 możliwe częściowe zajęcie jezdni, ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną
Od dniabrak
Do dnia30.09.2023
Do pobraniabrak