ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rejon Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku

Dane teleadresowe Rejon Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku

Rejon Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku
Zgórsko 124
26 – 052 Nowiny

telefon: 41 346 53 03
fax: 41 346 58 51
e-mail: rdw.zgorsko@szdw.kielce.com.pl

Kierownik rejonu: p.o. Piotr Długosz
e-mail: p.długosz@szdw.kielce.com.pl

Jednostki podległe

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku
Zgórsko 124
26 – 052 Nowiny

telefon: 41 346 58 40
e-mail: od.zgorsko@szdw.kielce.com.pl

Kierownik obwodu: Lesław Dziewięcki
email: l.dziewiecki@szdw.kielce.com.pl

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 2 w Łopusznie
ul. Zakładowa 1
26 – 070 Łopuszno

telefon: 41 391 41 72
e-mail: od.lopuszno@szdw.kielce.com.pl

Kierownik obwodu: Dariusz Sosiński
email: d.sosinski@szdw.kielce.com.pl


Obwód Dróg Wojewódzkich nr 3 w Pińczowie
ul. Przemysłowa 3
28 – 400 Pińczów

telefon: 41 357 20 95
e-mail: od.pinczow@szdw.kielce.com.pl

Kierownik obwodu: Łukasz Szymonek
email: l.szymonek@szdw.kielce.com.pl