ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Pomiar ruchu

Poniżej zamieszczamy dane z pomiarów ruchu

Badanie ruchu w 2010 roku
Badanie ruchu w 2015 roku
Badanie ruchu w 2020 roku