ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Inwestycje z budżetu państwa

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766

  Nazwa zadania: Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 w systemie „zaprojektuj i zbuduj” Informacja o finasowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wartość finasowania: Szacowana całkowita wartość zadania: 78 220 615,00 PLN Wartość dofinasowania z budżetu państwa: 27 555 906,51 PLN Data podpisania umowy: grudzień 2022r. […]

Zobacz więcej

Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km

Nazwa zadania:  „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” Informacja o finansowaniu: zadanie finansowane z budżetu państwa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Wartość zadania: Całkowita wartość zadania: 115 000 000,00 zł Wartość dofinansowania : 57 330 000,00 zł Data podpisania umowy: […]

Zobacz więcej

Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa zadania: Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim. Dofinansowanie: 15 000 000,00 zł Całkowita wartość: 30 041 877,00 zł Data podpisania umowy: Grudzień 2023 r. Krótki opis zadania:  W ramach […]

Zobacz więcej

Rozbudowa zespołu obiektów mostowych w ciągu DW 756 wraz z dojazdami w m. Dębniak i Paprocice

Nazwa zadania: „Rozbudowa zespołu obiektów mostowych w ciągu DW 756 wraz z dojazdami w m. Dębniak w km 21+144 – 21+434 i Paprocice w km 23+625 – 24+230,14” Informacja o finasowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok Wartość finasowania: Całkowita wartość zadania: 19 622 975,18 PLN Wartość dofinasowania: 7 782 […]

Zobacz więcej

Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka

Nazwa zadania: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów”. Informacja o finasowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok Wartość finasowania: Całkowita wartość zadania: 10 956 […]

Zobacz więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej Informacje o dofinansowaniu: Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 136 953 307, 64 PLN Wartość dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 86 990 493,23 […]

Zobacz więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29.3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 105 825 743,00 PLN Wartość […]

Zobacz więcej

Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768

Nazwa zadania: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj-zbuduj Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 […]

Zobacz więcej

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 2 703 311,33 PLN Wartość dofinansowania: 650 000,00 PLN Krótki opis zadania: Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na […]

Zobacz więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane w 80% […]

Zobacz więcej