ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
flaga polskiNazwa zadania: Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim.
Dofinansowanie: 15 000 000,00 zł
Całkowita wartość: 30 041 877,00 zł
Data podpisania umowy: Grudzień 2023 r.

Krótki opis zadania:  W ramach umowy o udzielenie dofinasowania z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg realizowane są 3 odcinki w różnych lokalizacjach na terenie województwa świętokrzyskiego.

Odcinek 1: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41 m”

Zadanie zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie starachowickim w gminie Mirzec na terenie obejmuje wykonanie:
chodnik dla pieszych o długości 625,41m i szerokość 1,50 744 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

  • zjazdy indywidualne
  • przebudowę odwodnienia
  • ustawienie barier sprężystych
  • ustawienie poręczy U11a

Odcinek 2: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu DW 751 w msc. Mirocice o długości 7873,24m”

Zadanie, zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim w gminie Nowa Słupia, obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW 751 o szerokości 3,0 m w km 18+819,42 26+594,13 po stronie lewej. Ścieżka o nawierzchni asfaltowej umiejscowiona zostanie za rowem oraz lokalnie przy jezdni. W ramach zadanie zostaną wykonane dwa obiekty inżynierskie, zatoki autobusowe, przejścia pieszo-rowerowe, zostanie przebudowane odwodnienie oraz kolidująca infrastruktura techniczna a także zostanie wykonanie oświetlenie.

Odcinek 3: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2 935m”
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim w gminie Nowa Słupia i Łagów . W ramach robót budowalnych w ciągu DW 756 zostanie wykonane:

  • ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni asfaltowej,
  • zatoki autobusowe
  • przebudowane odwodnienie,
  • oświetlenie
  • przejścia pieszo-rowerowe