ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Archive by Category Inwestycje z budżetu państwa

Inwestycje z budżetu państwa / 2023-11-28 / by Mariusz

Rozbudowa zespołu obiektów mostowych w ciągu DW 756 wraz z dojazdami w m. Dębniak i Paprocice

Nazwa zadania: „Rozbudowa zespołu obiektów mostowych w ciągu DW 756 wraz z dojazdami w m. Dębniak w km 21+144 – 21+434 i Paprocice w km 23+625 – 24+230,14” Informacja o finasowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok Wartość finasowania: Całkowita wartość zadania:...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-11-28 / by Mariusz

Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka

Nazwa zadania: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów”. Informacja o finasowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej Informacje o dofinansowaniu: Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 136 953 307, 64 PLN Wartość...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29.3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Wartość...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768

Nazwa zadania: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj-zbuduj Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 2 703 311,33 PLN Wartość dofinansowania: 650 000,00 PLN Krótki...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ Informacja o finansowaniu:...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle....

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa

Nazwa zadania: Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa, Regionalny Program...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa Informacja o finansowaniu: Zadanie finansowane jest z budżetu państwa Fundusz Dróg Samorządowych Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 47 460 067,00 PLN...

Więcej