ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Wybory

Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym zarządzanym przez ŚZDW w Kielcach.

Komunikat wyborczy 2024