ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Platforma przetargowa

Platforma Zamówień Publicznych ŚZDW w Kielcach do 31.12.2021r i od 14.03.2022r

Platforma zamówień publicznych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

szdw-kielce.logintrade.net

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, iż postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dostępne są na Platformie Przetargowej pod adresem

https://szdw-kielce.logintrade.net

w zakładce POSTĘPOWANIA

w tym:

w zakładce POSTĘPOWANIA Z WYŁĄCZENIEM USTAWY (regulaminowe)
– postępowania w sprawie zamówień o wartości poniżej 130 000 PLN

w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (ustawowe)
– postępowania o wartości poniżej progów unijnych;

– postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Platforma wykorzystywana jest do składania przez Wykonawców ofert, jako środek komunikacji elektronicznej z Wykonawcami oraz do publikacji ogłoszeń, dokumentów zamówienia, informacji i zawiadomień wynikających z przepisów prawa.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem:

https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

bądź wchodząc na platformę, wybierając zakładkę „REJESTRACJA”.