ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rejon Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie

Dane teleadresowe Rejon Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie

Rejon Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie
ul. Radzików 34
28 – 200 Staszów

telefony: 15 864 41 13, 15 864 35 85
fax: 15 864 28 63
e-mail: rdw.staszow@szdw.kielce.com.pl

Kierownik rejonu: Piotr Radomski
e-mail: p.radomski@szdw.kielce.com.pl

Jednostki podległe

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 4 w Staszowie
ul. Radzików 34
28 – 400 Staszów

telefon: 15 864 31 48
e-mail: od.staszow@szdw.kielce.com.pl

Kierownik obwodu: Jarosław Winiarski
email: j.winiarski@szdw.kielce.com.pl

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 5 w Nowej Słupi
ul. Chełmowa 11
26 – 006 Nowa Słupia

telefon: 41 317 74 63
e-mail: od.nowa.slupia@szdw.kielce.com.pl

Kierownik obwodu: Dariusz Mosiołek
email: d.mosiolek@szdw.kielce.com.pl

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 6 w Ćmielowie
Jastków 5
27 – 440 Ćmielów

telefon: 726 870 102
e-mail: od.cmielow@szdw.kielce.com.pl

Kierownik obwodu: Łukasz Kosno
email: l.kosno@szdw.kielce.com.pl

Obwód Dróg Wojewódzkich nr 7 w Tempoczowie
Tempoczów Kolonia
28 – 530 Skalbmierz

telefon: 41 352 91 28
e-mail: od.tempoczow@szdw.kielce.com.pl

Kierownik obwodu: Agata Piotrowska
email: a.piotrowska@szdw.kielce.com.pl