ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Podgląd z kamer oraz stacji pogody

Poniżej zamieszczamy łącza do stron z widokiem aktualch warunków atmosferycznych odczytywanych przez stacje pogody oraz z widokiem z kamer zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich

Most w Borusowej
Stacje pogody