ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Podpisanie umowy w Rakowie

Aktualności

W dniu 17 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Rakowie została podpisana umowa dotycząca realizacji inwestycji pn.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)„.

Koszt inwestycji to 8 281 593,08 i zostanie sfinansowany z budżetu województwa. W ramach zadania zostanie rozbudowana DW 756, wybudowane ścieżka rowerowa oraz chodniki. Wykonawca robót, firma Geosolid Sp. z o.o. zobowiązał się ukończyć prace do 17.11.2023.