ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Archive by Category Aktualności

Featured Image
Aktualności / 2023-06-01 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 polegająca na budowie ronda turbinowego

Inwestycja jet prowadzona w ramach zadania „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego” Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na terenie...

Więcej
Featured Image
Aktualności / 2023-05-09 / by sipadmin

Podpisanie umowy w Rakowie

W dniu 17 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Rakowie została podpisana umowa dotycząca realizacji inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)„. Koszt inwestycji to 8 281 593,08 i zostanie sfinansowany z budżetu województwa. W ramach...

Więcej
Featured Image
Aktualności / 2023-02-23 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

W dniu 01 lutego 2023 odbyło się uroczyste rozpoczęcie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”. Całkowita wartość inwestycji to 136 953 307,64 w tym 86 990 493,23 to dofinansowanie z Programu Rządowego...

Więcej