ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 polegająca na budowie ronda turbinowego

Aktualności

Inwestycja jet prowadzona w ramach zadania „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na terenie miasta i gminy Chęciny, wartość umowy na roboty budowlane: 10 956 622,91 zł brutto.

Aktualnie wykonano między innymi roboty rozbiórkowe, przebudowano odcinek wodociągu o długości ok. 175m, na ciągu głównym wykonano warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2; na drogach dojazdowych wykonanow wrtwę wiążącą. Równolegle prowadzone są prace związane z przebudową gazociągu oraz prac z zakresu branży elektrycznej i teletechnicznej.