ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

Aktualności
W dniu 01 lutego 2023 odbyło się uroczyste rozpoczęcie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”. Całkowita wartość inwestycji to 136 953 307,64 w tym 86 990 493,23 to dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. W zadania zostaną między innymi przebudowane skrzyżowania dróg powiatowych i gminnych z DW 754, wybudowane oraz przebudowane zjazdy do posesji, chodniki i ścieżki rowerowe a także zostanie wybudowany nowy obiekt mostowy na rzece Kamiennej. Wykonawcą inwestycji jest firma Mota Engil Central Europe S.A. Planowany termin zakończenia zadania to 27.09.2024 rok.