ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa

Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle. Budowa mostu na Wiśle wraz z dojazdami

Wartość finansowania:

Wartość zadania po stronie woj. świętokrzyskiego : 29 021 511,91 PLN
Wartość dofinansowania przez budżet państwa: 2 882 697,32 PLN

Krótki opis zadania:

Inwestycja zrealizowana była w systemie projektuj i zbuduj. Zlokalizowana jest ona w województwie świętokrzyskim na terenie gminy Nowy Korczyn oraz w województwie małopolskim na terenie gminie Gręboszów i finansowana przez dwa województwa . Jej kluczowym elementem jest budowa, w miejscu przeprawy promowej, nowego mostu na Wiśle. Ma on długość około 660 metrów, rozpiętość przęsła bezpośrednio nad nurtem rzeki będzie nie mniejsza niż wynosić 130 metrów; jezdnia na moście będzie miała 8 metrów szerokości (2 pasy ruchu po 3,5 m + 2 opaski szer. 0,5 m).

 

W ramach inwestycji oprócz budowy mostu zaplanowano m.in.:

– budowę nowego odcinka drogi klasy G, o kategorii ruchu: KR 5, prędkości projektowej Vp = 80 km/h; przewidywana szerokość jezdni minimum 8 metrów (2 pasy ruchu po 3,5 m + 2 opaski szerokości 0,5 m); szerokość poboczy gruntowych 1,5 metra;
– budowę skrzyżowania typu rondo z DK 79 oraz DW 973;
– budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego;
– budowę lub przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
– wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
– zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracji szczegółowej – na podstawie warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;
– budowę i przebudowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami.

Ponadto na przebudowanym odcinku wykonano nowe oświetlenie uliczne.