ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Blog

2024-07-09 / by Mariusz

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766

  Nazwa zadania: Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 w systemie „zaprojektuj i zbuduj” Informacja o finasowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu...

Explore More
2024-07-09 / by Mariusz

Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km

Nazwa zadania:  „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” Informacja o finansowaniu: zadanie finansowane z budżetu państwa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Wartość zadania: Całkowita...

Explore More
2024-06-11 / by Mariusz

Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa zadania: Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie...

Explore More