ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Blog

2023-05-09 / by sipadmin

Podpisanie umowy w Rakowie

W dniu 17 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Rakowie została podpisana umowa dotycząca realizacji inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)„. Koszt inwestycji to 8...

Explore More
2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej Informacje o dofinansowaniu: Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Wartość...

Explore More
2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29.3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny...

Explore More