ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Blog

2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa Informacja o finansowaniu: Zadanie finansowane jest z budżetu państwa Fundusz Dróg Samorządowych...

Explore More
2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I: Odcinek: Bałtówka-Kolęcin w km 23+084 do km 34+725 – etap I: Odcinek: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Zawichost – granica województwa w km...

Explore More
2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna

Nazwa zadania: Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok Wartość finansowania: Całkowita wartość...

Explore More