ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Archiwum

Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I: Odcinek: Bałtówka-Kolęcin w km 23+084 do km 34+725 – etap I: Odcinek: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Zawichost – granica województwa w km 15+994 do 18+405 (wspólny przebieg z DW 755) Informacja o...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna

Nazwa zadania: Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 5 552 486,42 PLN Wartość dofinansowania: 3 224 191,00 PLN Krótki...

Więcej
Featured Image
Aktualności / 2023-02-23 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

W dniu 01 lutego 2023 odbyło się uroczyste rozpoczęcie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”. Całkowita wartość inwestycji to 136 953 307,64 w tym 86 990 493,23 to dofinansowanie z Programu Rządowego...

Więcej