ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Archiwum

Featured Image
Aktualności / 2023-06-01 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 polegająca na budowie ronda turbinowego

Inwestycja jet prowadzona w ramach zadania „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego” Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na terenie...

Więcej
Featured Image
Aktualności / 2023-05-09 / by sipadmin

Podpisanie umowy w Rakowie

W dniu 17 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Rakowie została podpisana umowa dotycząca realizacji inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)„. Koszt inwestycji to 8 281 593,08 i zostanie sfinansowany z budżetu województwa. W ramach...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej Informacje o dofinansowaniu: Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 136 953 307, 64 PLN Wartość...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29.3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Wartość...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768

Nazwa zadania: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj-zbuduj Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 2 703 311,33 PLN Wartość dofinansowania: 650 000,00 PLN Krótki...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ Informacja o finansowaniu:...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle....

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa

Nazwa zadania: Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa, Regionalny Program...

Więcej
Inwestycje z budżetu państwa / 2023-03-07 / by sipadmin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa Informacja o finansowaniu: Zadanie finansowane jest z budżetu państwa Fundusz Dróg Samorządowych Wartość finansowania: Całkowita wartość zadania: 47 460 067,00 PLN...

Więcej