ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Lokalizacja obiektów handlowych

Uzgodnień lokalizacji obiektów handlowych dokonuje ŚZDW w Kielcach.

Wymagane dokumenty:
– podanie;
– plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji obiektu handlowego;

Decyzja lub umowa ŚZDW w Kielcach na dzierżawę gruntu stanowiącego część pasa drogowego wydają Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek;
– aktualne pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu handlowego;
– plan sytuacyjny z lokalizacją obiektu handlowego;

Aktualne stawki za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 obiektu handlowego przez okres 1 dnia dla:
– obszaru niezabudowanego wynosi: 0,30 zł/m2 /1 dzień
– obszaru zabudowanego, miejscowość do 40 tys. mieszkańców wynosi: 0,40 zł/m2 /1 dzień
– obszaru zabudowanego, miejscowość od 40 do 100 tys. mieszkańców wynosi: 0,50 zł/m2 /1 dzień

Wniosek RDW1 Zgórsko: wn_obiekty_handlowe_RDW1_DOCX.docx, wn_obiekty_handlowe_RDW1_PDF.pdf
Wniosek RDW2 Staszów: wn_obiekty_handlowe_RDW2_DOCX.docx, wn_obiekty_handlowe_RDW2_PDF.pdf


Podstawa prawna
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. 2018, poz. 2068)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. 2017, poz. 784).

Załatw sprawę