ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Wnioski do pobrania

Oświadczenia – wykup gruntów

Oświadczenie – Wykup gruntów – Osoba fizyczna
Oświadczenie – Wykup gruntów – Jednostka

Lokalizacja zjazdów

Wniosek RDW1 Zgórsko: wn_zjazdy_RDW1_DOCX.docx, wn_zjazdy_RDW1_PDF
Wniosek RDW2 Staszów: wn_zjazdy_RDW2_DOCX.docx, wn_zjazdy_RDW2_PDF

Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń wod-kan, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazowych

Wniosek ŚZDW Kielce: zalacznik_1_zarzadzenie_dyrektora_27_2020_lokalizacja_SZDW_DOCX, zalacznik_1_zarzadzenie_dyrektora_27_2020_lokalizacja_SZDW_PDF
Wniosek RDW1 Zgórsko: wn_zajęcie_pasa_RDW1_DOCX, wn_zajęcie_pasa_RDW1_PDF
Wniosek RDW2 Staszów: wn_zajęcie_pasa_RDW2_DOCX, wn_zajęcie_pasa_RDW2_PDF

Lokalizacja obiektów handlowych

Wniosek RDW1 Zgórsko: wn_obiekty_handlowe_RDW1_DOCX.docx, wn_obiekty_handlowe_RDW1_PDF
Wniosek RDW2 Staszów: wn_obiekty_handlowe_RDW2_DOCX.docx, wn_obiekty_handlowe_RDW2_PDF

Lokalizacja reklam

Wniosek na lokalizacje RDW 1 Zgórsko:
 wn_decyzja_na_lokalizacje_RDW1_DOCXwn_decyzja_na_lokalizacje_RDW1_PDF
Wniosek na lokalizacje RDW 2 Staszów:
 
wn_decyzja_na_lokalizacje_RDW2_DOCXwn_decyzja_na_lokalizacje_RDW2_PDF

Wniosek na umieszczenie RDW1 Zgórsko:
 wn_umieszczanie_reklam_RDW1_DOCXwn_umieszczanie_reklam_RDW1_PDF
Wniosek na umieszczenie RDW2 Staszów:
 wn_umieszczanie_reklam_RDW2_DOCXwn_umieszczanie_reklam_RDW2_PDF

Załatw sprawę