ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Oświadczenia – wykup gruntów

Oświadczenia wymagane w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowej. Wypełnione oświadczenia należy dostarczyć pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, pokój 218.

Oświadczenie – Wykup gruntów – Osoba fizyczna:  szdw_oswiadczenie_osoby_fizyczne_PDF.pdf
Oświadczenie – Wykup gruntów – Jednostka: szdw_oswiadczenie_jednostki_PDF.pdf

Załatw sprawę